Formularz rejestracyjny
dla posiadaczy kart „MultiSport plus”

( wypełniany tylko raz w celu uzyskania dostępu do systemu zapisów na zajęcia grupowe )

Wejście do klubu i korzystanie ze stref fitness innych niż sala zajęć grupowych nie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Zapisy na zajęcia grupowe prowadzone są w systemie on-line na naszej stronie internetowej. Posiadacze kart „MultiSport plus” uzyskują dostęp do systemu zapisów po uprzedniej rejestracji. Formularz rejestracyjny wypełnia się tylko raz. Następnie StepONE weryfikuje dane z formularza i maksymalnie po 72 godzinach odsyła kod dostępu do systemu zapisów. Od tego momentu zarejestrowany posiadacz karty „MultiSport plus”może już zapisywać się na zajęcia grupowe.

Klub:


Adres e-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
PESEL:
Nie posiadam nr PESEL (Obcokrajowiec)
Płeć:
Ulica:
Numer domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miasto:
Oświadczenie:   Zapoznałem się i akceptuję Regulamin
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanego przeze mnie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego oferty handlowej Fitness Za Rogiem ul. Skrajna 1, 62-080 Sierosław przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub automatycznych systemów wywołujących.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, udostępnianych na podstawie niniejszego formularza jest Fitness Za Rogiem ul. Skrajna 1, 62-080 Sierosław, który będzie wykorzystywał przekazane dane w celu wykonania wiążących umów oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Każdy ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne.