Strefa wolnych ciężarów

W przeciwieństwie do treningu na maszynach izolowanych, zakres ruchów w ćwiczeniach z wolnymi ciężarami nie jest niczym ograniczony. Dzięki temu w trening zaangażowane są także mięśnie podpierające i podtrzymujące ciało. Trening z wolnymi ciężarami jest intensywnym treningiem dla zaawansowanych.

Przyrządy

W strefie wolnych ciężarów masz do dyspozycji odpowiednio dużo miejsca do ćwiczenia. Możesz przeprowadzić trening przy użyciu różnorodnych hantli, sztang, wyciągów, ławek do wyciskania, atlasów, maszyn na nogi i wielu innych.

  • Poznań
    ul. Termalna 1
  • Bydgoszcz
    ul. Jagiellońska 39
  • Piotrków Trybunalski
    ul. Słowackiego 123

Station

Adjustable Back Extension

Adjustable Abdominal Bench

Angeled Leg Press


Bench Press with Weight Storage

Bench Press

Decline Bench Press with Weight Storage

Decline Bench Press


Hack Squat

Incline Bench Press with Weight Storage

Incline Bench Press

Incline Lever Row


Max Rack

Military Press with Weight Storage

Military Press

Multi Adjustable Bench


Power Cage

Pull Up Dip Leg Raise

Seated Preacher Curl

Smith Machine


Squat Rack with Weight Storage

Squat Rack

TIlt Seat Calf

Utlity Bench


Urethane 2-20kg Dumbbell

Urethane 22-40kg Dumbbell

Urethane 42-50kg Dumbbell

Olympic Rubber Discs

Station

Adjustable Bench A 991

Back Hyperextension A 993

Calf Seated A 981


Chest Press A 985

Crunch Bench A 995

Hack Squat A 989

Lat Pull Down A 986


Leg Press A 982

Olympic Decline Bench A 997

Olympic Flat Bench A 996

Olympic Incline Bench Press A 998


Scott Curl Bench A 999

Seat Mid Row A 988

Shoulder Press A 987

Smith Machine S 983


Urethane 2-20kg Dumbbell

Urethane 22-40kg Dumbbell

Urethane 42-50kg Dumbbell

Olympic Rubber Discs

Station

Adjustable Back Extension

Adjustable Abdominal Bench

Angeled Leg Press


Bench Press with Weight Storage

Bench Press

Decline Bench Press with Weight Storage

Decline Bench Press


Hack Squat

Incline Bench Press with Weight Storage

Incline Bench Press

Incline Lever Row


Max Rack

Military Press with Weight Storage

Military Press

Multi Adjustable Bench


Power Cage

Pull Up Dip Leg Raise

Seated Preacher Curl

Smith Machine


Squat Rack with Weight Storage

Squat Rack

TIlt Seat Calf

Utlity Bench


Urethane 2-20kg Dumbbell

Urethane 22-40kg Dumbbell

Urethane 42-50kg Dumbbell

Olympic Rubber Discs